27/09/2023 lúc 19:59 (GMT+7)
RSS

Mực nước hồ thủy điện ngày 15/9: Nhiều hồ chứa lớn giảm lưu lượng, mực nước thấp

Báo cáo ngày 16/9 cho thấy, các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 15/9 duy trì mực nước thấp, đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ ngày 15/9/2023 nhiều, dao động nhẹ so với ngày 14/9; khu vực Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ nhiều, tăng nhẹ; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm nhẹ so với hôm trước.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ thấp, dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ thấp, tăng nhẹ; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm; khu vực Tây Nguyên cao, tăng nhẹ; khu vực Đông Nam Bộ cao, giảm chậm so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ mực nước thấp, đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước cao; một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Trị An, Thác Mơ, Hàm Thuận, Buôn Kuôp, Buôn Tua Srah, Sê San 4; các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn 24h tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ.

Lưu lượng nước về các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ giảm rõ rệt trong ngày 15/9
Lưu lượng nước về các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ giảm rõ rệt trong ngày 15/9

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ nhiều, giảm nhẹ so với ngày 14/9: Hồ Lai Châu: 1.242 m3/s; Hồ Sơn La: 1.833 m3/s; Hồ Hòa Bình: 689 m3/s; Hồ Thác Bà: 175 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 193 m3/s; Hồ Bản Chát: 115 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 15/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 15/9 so với ngày 14/9 (m) Mực nước hồ ngày 15/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ Lai Châu 289,52 265 -0,41 +24,52 Mực nước dâng bình thường: 295 m Hồ Sơn La 207,75 175 +0,42 +32,75 Mực nước dâng bình thường: 215 m Hồ Hòa Bình 111,67 80 -0,57 +31,67 Mực nước dâng bình thường: 117 m Hồ Thác Bà 53,42 46 -0,01 +7,42 Mực nước dâng bình thường: 58 m Hồ Tuyên Quang 112,74 90 -5,74 +22,74 Mực nước dâng bình thường: 120 m Hồ Bản Chát 472,82 431 +0,15 +41,82 Mực nước dâng bình thường: 475 m

Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ lưu lượng về hồ nhiều, tăng nhẹ so với ngày 14/9: Hồ Trung Sơn: 310 m3/s; Hồ Bản Vẽ: 202 m3/s; Hồ Hủa Na: 257 m3/s; Hồ Bình Điền: 39 m3/s; Hồ Hương Điền: 139 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 15/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 15/9 so với ngày 14/9 (m) Mực nước hồ ngày 15/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ Trung Sơn 149,71 150 +0,08 -0,29 Mực nước trước lũ: 150 m Hồ Bản Vẽ 195,66 155 +0,3 +40,66 Mực nước trước lũ: 193-197,5 m Hồ Hủa Na 232,2 215 +0,77 +17,2 Mực nước trước lũ: 235 m Hồ Bình Điền 56,74 53 0 +3,74 Mực nước trước lũ: 80,6 m Hồ Hương Điền 46,47 46 -0,03 +0,47 Mực nước trước lũ: 56 m

Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ nhiều, giảm nhẹ so với ngày 14/9: Hồ Thác Mơ: 289 m3/s (xả tràn 91 m3/s); Hồ Trị An: 1.240 m3/s (xả tràn 480 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 15/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 15/9 so với ngày 14/9 (m) Mực nước hồ ngày 15/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ Thác Mơ 216,1 198 -0,04 +18,1 Mực nước trước lũ: 216 m Hồ Trị An 60,92 50 -0,04 +10,92 Mực nước trước lũ: 60,8 m

Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày 14/9: Hồ A Vương: 22 m3/s; Hồ Đăkđrink: 28 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 32 m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 56 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 160 m3/s; Hồ Sông Hinh: 9 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 15/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 15/9 so với ngày 14/9 (m) Mực nước hồ ngày 15/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ A Vương 349,52 340 -0,31 +9,52 Mực nước trước lũ: 376 m Hồ Đăkđrink 395,62 375 -0,03 +20,62 Mực nước trước lũ: 405 m Hồ Sông Bung 4 205,25 205 -0,33 +0,25 Mực nước trước lũ: 217,5 m Hồ Sông Tranh 2 143,29 140 -0,11 +3,29 Mực nước trước lũ: 172 m Hồ Sông Ba Hạ 101,92 101 -0,24 +0,92 Mực nước trước lũ: 103 m Hồ Sông Hinh 198,02 196 -0,13 +2,02 Mực nước trước lũ: 207 m

Chiều 15/9/2023, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (Thủy điện An Khê - Ka Nak) và Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn công trình đập - hồ chứa thủy điện.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp lần này nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn đập, hồ chứa thủy điện An Khê - Ka Nak tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đồng thời, chủ động trong công tác phối hợp, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra tại công trình đập, hồ chứa cũng như đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy…

Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày 14/9: Hồ Buôn Kuốp: 376 m3/s (xả tràn 37 m3/s); Hồ Buôn Tua Srah: 274 m3/s (xả tràn 26 m3/s); Hồ Đại Ninh: 27 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 83 m3/s (xả tràn 25 m3/s); Hồ Đồng Nai 3: 91 m3/s; Hồ Ialy: 473 m3/s; Hồ Pleikrông: 342 m3/s; Hồ Sê San 4: 772 m3/s (xả tràn 112 m3/s); Hồ Thượng Kon Tum: 16 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 15/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 15/9 so với ngày 14/9 (m) Mực nước hồ ngày 15/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ Buôn Kuốp 411,18 409 +0,18 +2,18 Mực nước dâng bình thường: 412 m Hồ Buôn Tua Srah 486,43 465 +0,04 +21,43 Mực nước trước lũ: 486,5 m Hồ Đại Ninh 873,18 860 +0,05 +13,18 Mực nước trước lũ: 878,0 m Hồ Hàm Thuận 602,78 575 -0,18 +27,78 Mực nước trước lũ: 602,5 m Hồ Đồng Nai 3 583,63 570 +0,09 +13,63 Mực nước trước lũ: 587,5 m Hồ Ialy 512,04 490 +0,02 +22,04 Mực nước trước lũ: 511,2 m Hồ Pleikrông 568,76 537 +0,24 +31,76 Mực nước trước lũ: 569,5 m Hồ Sê San 4 214,5 210 +0,01 +4,5 Mực nước trước lũ: 214,5 m Hồ Thượng Kon Tum 1.151,84 1.138 -0,06 +13,84 Mực nước trước lũ: 1.157 m

Ngày 15/9, ông Tô Xuân Bảo - Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục An toàn môi trường (Bộ Công Thương) dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Công ty Thủy điện Trị An, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, đến thời điểm hiện nay, công ty luân tuân thủ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định tại Luật Phòng chống thiên tai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều và các quy định liên quan khác. Cũng như các nội dung chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Trị An cũng đã ban hành Quyết định số 368 ngày 16/3/2023 về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình Thủy điện Trị An năm 2023 có sự tham gia của thành viên các huyện: Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao tỉnh Đồng Nai đã tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo, Ủy ban quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Để công tác phòng chống thiên tai được triển khai hiệu quả hơn nữa, Đoàn công tác đề nghị, tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục phát huy và quán triệt đến các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và các chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương về công tác phòng chống thiên tai.

Đồng thời lưu ý, Đồng Nai rà soát, cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh và phương án ứng phó với các loại hình thiên tai lớn, loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn; rà soát và xây dựng phương án bảo vệ các khu vực xung yếu, khu vực biển đảo, khu du lịch; đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, xây dựng phương án đảm bảo an toàn hạ du.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai của người dân để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra; quan tâm đến công tác dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người dân tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án và triển khai huấn luyện, diễn tập phương án ứng phó thiên tai, nhất là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo các tình huống cụ thể, tránh lúng túng, bị động khi xảy ra thiên tai...

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, ngày 15/9, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 776,4 triệu kWh, giảm 14,5 triệu kWh so với ngày 14/9. Trong đó, thủy điện đạt 309,4 triệu kWh, giảm 14,4 triệu kWh; nhiệt điện than 297,6 triệu kWh, giảm 5,5 triệu kWh; tuabin khí (Gas + dầu DO) 58,4 triệu kWh, giảm 2,4 triệu kWh; điện gió 23,7 triệu kWh, giảm 2,4 triệu kWh; điện mặt trời 67,6 triệu kWh, tăng 5,5 triệu kWh; nhập khẩu điện 18,2 triệu kWh, tăng 1 triệu kWh; nguồn khác 1,5 triệu kWh, tương đương so với ngày 14/9.

Công suất lớn nhất trong ngày 15/9 đạt 38.172,2 MW (lúc 18h30).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (16/9), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/9 đến 7h ngày 16/9 có nơi trên 50mm như: Tăng Thành (Nghệ An) 126,0mm; Ngọc Trà (Thanh Hóa) 80,8mm; Hải An (Quảng Trị) 70,2mm; Bình An (Quảng Ngãi) 54,4mm;…

Dự báo, ngày và đêm 16/9, ở vùng ven biển Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Chiều và tối ngày 16/9 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.