Giải pháp marketing trực tuyến dịch vụ thủ tục tuân thủ cho người nước ngoài (Expats) tại Việt Nam

Đề tài "Giải pháp marketing trực tuyến dịch vụ thủ tục tuân thủ cho người nước ngoài (Expats) tại Việt Nam" do TS. Hoàng Cửu Long (*) - Phạm Minh Đức (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - UEH) thực hiện.

TÓM TẮT:

Nghiên cứu này chỉ rõ các hoạt động nghiên cứu chính để nâng cao hiệu quả tiếp thị trực tuyến bao gồm: website, mạng xã hội (truyền thông xã hội), công cụ SEO, công cụ email có mối liên kết chặt chẽ với nhau khi phát triển khai các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Nghiên cứu phát triển khảo sát 160 người là chuyên gia nước ngoài đang sống và làm việc tại TP. HCM. Kết quả cho thấy các công cụ tiếp thị trực tuyến như trang web, mạng xã hội (truyền thông xã hội), công cụ SEO, email có đóng góp quan trọng đến hiệu quả tiếp thị trực tuyến. nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp nghiên cứu nâng cao hiệu quả tiếp thị trực tuyến có tính khả thi thông tin cao qua các công cụ trực tuyến được nêu trên.

Từ khóa: giải pháp tiếp thị trực tuyến, dịch vụ thủ tục góp thủ cho người nước ngoài, công cụ trực tuyến.

1. Đặt vấn đề

Giải pháp tiếp thị trực tuyến dịch vụ thủ tục Tặng thủ cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam đã tạo ra những lợi thế cạnh tranh nhất trên thị trường kinh doanh hiện nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và internet, việc tiếp cận và tương tác với khách hàng nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam thông qua hoạt động tiếp thị trực tuyến là cực kỳ quan trọng. Để có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam, nhà tuyển dụng và lao động nước ngoài phải bó thủ công chặt chẽ các quy định thủ tục kèm thủ công cho lao động nước ngoài tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức và cá nhân xem tiếp thị trực tuyến là phương thức quan trọng để quảng bá và tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình đến với khách hàng.

Theo khảo sát Expat Insider năm 2022, cộng đồng lớn nhất dành cho người nước ngoài, Việt Nam xếp thứ 2 trong số các điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài trên toàn thế giới. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam có hơn 100.000 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2022. Người nước ngoài ở Việt Nam chủ yếu cư trú tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu… Với số lượng người nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt sau Covid-19, cùng với đó là việc Chính phủ Việt Nam đã hết hơn hoạt động nhập cảnh thì việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ số vào hoạt động kinh doanh đã thực sự tồn tại ở Việt Nam, trong đó có các dịch vụ cho người nước ngoài thông qua Internet như: visa nhập cảnh, giấy phép động lao , thẻ tạm thời…. Chính vì thế, marketing trực tuyến cho dịch vụ các thủ tục liên tục tặng thủ cho người nước ngoài là xu hướng tất yếu để tiếp cận đối tượng khách hàng người nước ngoài.

2. Cơ sở lý thuyết, các giả thuyết và sản xuất mô hình nghiên cứu

Focus field

Thị trường tiêu điểm là nhóm công cụ mà doanh nghiệp muốn tiếp cận thông điệp tiếp theo của mình. Thị trường mục tiêu được xác định là nơi có ít đối thủ cạnh tranh hoặc doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao hơn các đối thủ có mục tiêu tăng doanh thu số và lợi nhuận (Nguyễn Thị Huyền, 2022). Theo Nguyễn Bảo Tuấn (2021), yếu tố đánh giá thị trường mục tiêu là: Quy mô và tốc độ tăng trưởng của phân khúc thị trường : tùy theo quy mô doanh nghiệp nhỏ hay lớn để đánh giá về khối lượng tiêu thụ của thị trường và theo mục tiêu; Mức độ hấp dẫn về cấu hình cơ sở của phân khúc thị trường : dựa trên đối thủ cạnh tranh, người mua, đơn vị cung ứng, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế, những đối thủ cạnh tranh mới nhập thị trường. Mục tiêu và nguồn lực tài nguyên công ty : doanh nghiệp nên tìm kiếm các phân khúc thị trường, nơi doanh nghiệp có thể cung cấp các giá trị lớn hơn mong đợi.

Khái niệm tiếp thị trực tuyến

Tiếp thị trực tuyến là ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử để nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật tiếp thị… nhắm mục tiêu cuối cùng là sản phẩm sản phẩm hóa học và dịch vụ đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả (Desai & Vidyapeeth, 2019). Chiến lược tiếp thị trên internet là một kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các hoạt động tiếp thị và được thực hiện hợp lý giữa các mục tiêu của công cụ trực tuyến, đảm bảo tính chính xác về những thời hạn và thời hạn được quyết định limit. Khi đó, nó được thực hiện trên 4 nền tảng: nghiên cứu và phân tích, xây dựng kế hoạch, phát triển kế hoạch, đánh giá và hiệu chỉnh (Dolega và cộng sự, 2021)

Các công cụ tiếp thị trực tuyến

Để đưa thông điệp đến khách hàng mục tiêu, doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ tiếp thị trực tuyến khác nhau như website, tiếp thị xã hội, tiếp thị qua email, SEO… Mỗi công cụ này đều có những ưu nhược điểm nhất định. Để nâng cao hiệu quả của chiến dịch tiếp thị, doanh nghiệp cần sử dụng nhẹ hợp những công cụ đó (Dolega và cộng sự, 2021). Khách hàng có thể nhận nội dung tiếp thị thông điệp từ 2 nguồn chính là Nguồn bên trong và Nguồn bên ngoài. Nguồn bên ngoài , bao gồm các lời khuyên từ bạn bè, từ báo chí. Nguồn bên trong , bao gồm các thông điệp từ các chiến dịch tiếp thị mà doanh nghiệp thực hiện. Vì vậy, để truyền tải các thông điệp tiếp thị đến thị trường, khách hàng mục tiêu doanh nghiệp phải sử dụng hợp nhất các công cụ truyền thông khác nhau (Li và cộng sự, 2021) .

Marketing thông qua công cụ tìm kiếm

Thông tin tiếp thị qua công cụ tìm kiếm được viết tắt là SEM (Search Engine Marketing). Hiểu chính xác thì SEM là một công thức tiếp thị trực tuyến, được áp dụng trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo... Khi mà con người trực tuyến ngày càng nhiều thì hành vi của người mua hàng cũng thay đổi theo, họ trực tuyến nhiều hơn, đồng thời với nhu cầu tìm kiếm nhiều hơn (Olson và cộng sự, 2021). Khi có sự quan tâm, thích thú đến một mặt hàng nào đó họ sẽ “tìm kiếm” và đây là thời điểm, vị trí để làm SEM. Marketing trên công cụ tìm kiếm (SEM) được chia thành 2 loại: SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và PPC (Pay Per Click) (Desai & Vidyapeeth 2019; Shahzad và cộng sự, 2020)

Thị trường dịch vụ các thủ tục khoáng thủ cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam

Dịch vụ các thủ tục góp thủ cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam Phong thủ theo luật pháp của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu từ nhập cảnh (Visa) -> Tạm ngoài (TRC) -> Đóng thuế thu nhập cá nhân (PIT) -> Xin giấy phép lao động (Giấy phép lao động) Giúp người nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư, kinh doanh thúc đẩy nền kinh tế. Đối tượng khách hàng của dịch vụ Người nước ngoài được chia thành các nhóm chủ yếu như: Chuyên gia (Chuyên gia), Nhà đầu tư (Nhà đầu tư), C-Level (Nhân sự lãnh đạo cấp cao chủ chốt trong doanh nghiệp), Quản lý cấp trung ( Lãnh đạo cấp trung trong doanh nghiệp), Nhân viên (Trợ lý, nhân viên, chuyên viên,...), Khác (Các loại được miễn visa, giấy phép lao động, TRC theo dạng khách thăm hoặc bảo lãnh của người thân tại Việt Nam ). Các đối tượng này luôn có nhu cầu về các loại giấy tờ, quy định cần có thủ thuật cho người nước ngoài sinh hoạt và làm việc tại Việt Nam.

Mô hình nghiên cứu sẽ có 4 yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động tiếp thị trực tuyến dịch vụ các thủ tục cộng thủ cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam, bao gồm: công cụ website, công cụ mạng xã hội, công công cụ tìm kiếm, email công cụ. Các yếu tố này được tham khảo từ nghiên cứu của King và cộng sự (2016), Nikunen và cộng sự (2017). theo mô hình nghiên cứu đề xuất các giả thuyết được đưa ra như sau:

H1. Trang web công cụ có tác dụng đến hiệu quả hoạt động tiếp thị trực tuyến.

H2. Mạng xã hội công cụ có tác dụng hoạt động tiếp thị trực tuyến.

H3. Công cụ tìm kiếm có tác dụng mang lại hiệu quả hoạt động tiếp thị trực tuyến.

H4. Email công cụ có tác dụng đến hiệu quả hoạt động tiếp thị trực tuyến.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu

tiếp thị trực tuyến

Nguồn : Nhóm giả, 2024

3. Phương pháp nghiên cứu và khảo sát mẫu

Thiết kế nghiên cứu : Nghiên cứu định tính bằng phỏng vấn 10 nhân viên kinh doanh và tiếp thị của các công ty chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thủ tục đam mê cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu tính xác định được 20 chỉ tiêu để xây dựng bảng câu hỏi cho định lượng nghiên cứu. nghiên cứu định lượng : đo lường sự hài lòng của khách hàng đã sử dụng dịch vụ Người nước ngoài tại các công ty cung cấp dịch vụ thông qua các công cụ tiếp thị trực tuyến. đánh giá hiệu quả tiếp thị trực tuyến, nghiên cứu đã thiết lập bảng khảo sát hài lòng khách hàng được đo lường bằng 20 biến quan sát.

Mẫu khảo sát: số lượng người tham gia bảng hỏi trực tuyến là 186 chuyên gia, nhà tư nên các email được gửi đi gong đến các phòng ban là hỗ trợ, hành chính, thư ký của các cấp C, nhà đầu tư và các vị trí cao trong các công ty có sử dụng dịch vụ thủ công Tiếp tục thủ thuật cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, thu thập khoảng 160 phiếu bầu (86%) đã từng sử dụng dịch vụ Người nước ngoài tại công ty và chấp nhận tham khảo khảo sát, còn 26 phiếu bầu (14%) trả lời chưa từng sử dụng dịch vụ và từ chối tham khảo đã ngồi.

Khảo sát mẫu đặc điểm :

Trong 160 phiếu chấp nhận khảo sát, có: v giới tính : có 97 nam (60,6%) và 63 nữ (39,4%); v ề độ tuổi : 35 người độ tuổi 25-34 (21,9%), 35-44 tuổi có 65 người (40,6%), 45-54 có 50 người (31,3%), từ 55 tuổi trở về lên có 10 người (6,3%); về nghề nghiệp/vị trí chức vụ : có 56 lãnh đạo cấp cao (35%), 36 nhà đầu tư (22,5%), 26 chuyên gia (16,3%), 25 quản lý cấp trung (15, 6%), 14 nhân viên (8,8%), 3 người khác (1,9%); v pro thu nhập : <1.500$/tháng có 32 người (20%), từ 1.500$-3.000$/tháng có 78 người (48,8%), trên 3.000$/tháng có 50 người (31,3%) . Về kênh trực tuyến khách hàng thường xuyên Tương tác với các dịch vụ thủ tục phụ thủ cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam : có 63 người tương tác qua công cụ tìm kiếm (39,4%), 44 người qua mạng xã hội media (27,5%), 32 người qua website (20%) và 21 người qua email (13,1%)

3. Kết quả nghiên cứu

Phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha : kiểm tra các thành phần đo lường có hệ số Cronbach's Alpha ứng với 4 công cụ lần như: 0,823, 0,826, 0,754, 0,824, tất cả đều lớn hơn 0,7. Như vậy, thang đo của công cụ này đạt tiêu chuẩn và các thang đo lý thuyết đảm bảo độ tin cậy. (Bảng 1)

Bảng 1. Kết quả đo độ tin cậy Cronbach's Alpha

tiếp thị trực tuyến

Nguồn: Nhóm tác giả, 2024

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Kết quả cho thấy giá trị KMO = 0,811 > 0,5 và bartlett nghĩa là <0,05, tổng phương pháp trích xuất là 63,712% > 50% và hệ thống tải giữa các nhân tố của lượng sát thương lớn hơn 0,3. Kết quả phân tích nhân tố của 17 biến quan sát đều lơn hơn 0,43. Như vậy, tất cả các tiêu chuẩn phân tích đều thõa mãn và 17 nhóm khảo sát lại thành 4 nhân tố như Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA

tiếp thị trực tuyến

Nguồn : Nhóm giả, 2024

Nhận định về hoạt động tiếp thị trực tuyến dịch vụ thủ tục liên tục cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam của các công ty cung cấp dịch vụ

- Những mặt đạt được : các công ty tận dụng công cụ tiếp thị trực tuyến như Google Trends, Google Analytics, Google Key Planner để thu thập và phân tích dữ liệu trực tuyến, phân tích tình hình hiện tại. Các công ty luôn hành động sát sao cùng một doanh nghiệp nhân vật, nhà tư vấn trong và ngoài nước nên định giá dịch vụ trên thị trường có tính chiến lược cao theo đối tượng khách hàng tầm trung trở lên. Hoạt động xúc động của các công ty như giảm giá cho khách hàng thân thiết hay giới thiệu khách hàng mới cho công ty từ khách hàng cũ. Công ty cũng chú ý xây dựng trang web có tốc độ truy cập nhanh, giao diện chuyên nghiệp. Fanpage của các công ty luôn cập nhật thông tin thường xuyên hữu ích đến khách hàng, có lượng like và follow tăng trưởng mỗi ngày cùng hoạt động chạy quảng cáo mạnh mẽ để tạo nên hiệu ứng xây dựng thương hiệu tốt để tiếp cận khách hàng cũ hơn khách hàng new row. Công ty đã xây dựng hệ thống bài viết hữu ích, ứng dụng công nghệ vào công cụ tìm kiếm tối ưu để người dùng tìm thấy các bài viết hữu ích cũng như trang web một cách dễ dàng nhất.

- Những mặt hạn chế : website nhiều công ty chưa có chức năng đặt lịch trực tuyến giống như các website công ty chuyên nghiệp ở các quốc gia khác. Marketing trên công cụ tìm kiếm chưa đạt được mức độ ưu tiên cao nhất về từ khóa theo hướng định hướng của người dùng, bài viết tập trung vào chuyên môn nên nhiều khi không thể chèn quá nhiều từ khóa vào bài viết. Mặc dù fansite của các công ty luôn đăng tải bài viết liên tục, tuy nhiên đặc tính chiến lược của công ty ít những bài mang tính chất ưu đãi, khuyến mãi dịch vụ nên dễ khiến khách hàng hàng chán chán trong tương lai.

4. Kết luận

nghiên cứu đã trình bày một cách ngắn gọn nghiên cứu rút gọn các thảo luận về các hoạt động tiếp thị trực tuyến, đồng thời trình bày thực trạng hoạt động tiếp thị trực tuyến cùng đề tài xuất ra các giải pháp thúc đẩy cải thiện hoạt động tiếp thị trực tuyến các dịch vụ thủ tục góp thủ cho người nước ngoài (Expats) tại Việt Nam. nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả hoạt động Nghiên cứu tiếp thị trực tuyến bằng cách chọn 4 công cụ trong tiếp thị trực tuyến là trang web công cụ, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, gửi email thông qua các bài nghiên cứu của Nikunen và cộng đồng (2017) ), King và cộng sự (2016). Đồng thời nghiên cứu cũng tiến hành lập bảng khảo sát ý kiến ​​kiến ​​trúc khách hàng thông qua bảng câu hỏi được thảo luận rút ra từ các bài nghiên cứu cùng các chuyên gia trong lĩnh vực để đo hiệu quả hoạt động tiếp thị trực tuyến trong công việc thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng thêm các công cụ đo lường dữ liệu khách hàng như: quản lý quảng cáo trên Facebook, Google Analytics… Nghiên cứu hy vọng rằng những phân tích sẽ góp phần giúp công ty cải thiện hoạt động tiếp thị trực tuyến giúp các công ty cung cấp dịch vụ thủ công liên tục cho người nước ngoài (Người nước ngoài) tại Việt Nam cung cấp doanh số và tạo hình ảnh uy tín trước mắt khách hàng trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Desai, V., & Vidyapeeth, B. (2019). Tiếp thị kỹ thuật số: Đánh giá. Tạp chí Quốc tế về Xu hướng Nghiên cứu và Phát triển Khoa học, 5 (5), 196-200.
  2. Dolega, L., Rowe, F., & Branagan, E. (2021). Đi kỹ thuật số? Tác động của tiếp thị truyền thông xã hội đến lưu lượng truy cập trang web bán lẻ, đơn đặt hàng và doanh số bán hàng. Tạp chí Bán lẻ và Dịch vụ Tiêu dùng, 60, 102501.
  3. King, RC, Schilhavy, RA, Chowa, C., & Chin, WW (2016). Khách hàng có đồng cảm với trang web của chúng tôi không? Ảnh hưởng của việc nhận dạng trang web đến ý định mua hàng lặp lại. Tạp chí Quốc tế về Thương mại Điện tử, 20 (3), 319-354.
  4. Li, F., Larimo, J., & Leonidou, LC (2021). Chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội: định nghĩa, khái niệm hóa, phân loại, xác nhận và chương trình nghị sự trong tương lai. Tạp chí của Viện Khoa học Tiếp thị , 49, 51-70.
  5. Nikunen, T., Saarela, M., Oikarinen, EL, Muhos, M., & Isohella, L. (2017). Công cụ tiếp thị kỹ thuật số của doanh nghiệp siêu nhỏ để xây dựng mối quan hệ khách hàng. Quản lý (18544223), 12(2).
  6. Nguyễn Bảo Tuấn. (2021). Bài giải marketing căn bản . Việt Nam: Trường Đại học Thăng Long.
  7. Nguyễn Thị Huyền và cộng sự. (2022). Bài giải marketing căn bản . Việt Nam: Trường Đại học Thủy Lợi.
  8. Olson, EM, Olson, KM, Czaplewski, AJ, & Key, TM (2021). Chiến lược kinh doanh và quản lý tiếp thị kỹ thuật số. Tầm nhìn kinh doanh, 64 (2), 285-293.
  9. Shahzad, A., Jacob, DW, Nawi, NM, Mahdin, H., & Saputri, ME (2020). Xu hướng mới về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, các công cụ và kỹ thuật. Tạp chí Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính Indonesia, 18 (3), 1568-1583.

GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ TUÂN THỦ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tiến sĩ Hoàng Cửu Long 1

Phạm Minh Đức 1

1 Đại học Kinh tế TP.HCM

Trừu tượng:

Kết quả nghiên cứu này cho thấy rõ ràng rằng các công cụ chính được sử dụng để nâng cao hiệu quả tiếp thị trực tuyến, bao gồm trang web, phương tiện truyền thông xã hội, SEO và email, được liên kết chặt chẽ khi thực hiện các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Nghiên cứu này khảo sát 160 người là chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu cho thấy các công cụ tiếp thị trực tuyến, chẳng hạn như trang web, phương tiện truyền thông xã hội, SEO và email, góp phần rất lớn vào hiệu quả tiếp thị trực tuyến. Nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thị trực tuyến thông qua các công cụ trực tuyến nêu trên.

Từ khóa: giải pháp tiếp thị trực tuyến, dịch vụ tuân thủ cho người nước ngoài, công cụ trực tuyến.

[Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 5 tháng 3 năm 2024]

Địa chỉ: Số 3, ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Truyền thông - Quảng cáo: 0913240779

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Phạm Thị Hà

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng số 3708/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 05/12/2022

Ghi rõ nguồn "Vietone.vn" khi phát hành từ Website này.