Đề xuất quy định phương pháp lập giá bán điện bình quân trong năm

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định tính toán giá bán điện bình quân.
Theo dự thảo, giá bán điện bình quân trong năm được tính toán theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán giá bán điện bình quân theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Phương pháp lập giá bán điện bình quân trong năm

Theo dự thảo, giá bán điện bình quân trong năm được tính toán theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg.

Dự thảo nêu: Chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí điều hành - quản lý ngành được giữ nguyên theo số liệu áp dụng tại phương án giá bán điện bình quân hằng năm với phương pháp xác định theo quy định tại Mục 2 Thông tư này.

Tổng chi phí khâu phát điện, tổng chi phí các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện cập nhật hằng quý được xác định theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này.

Tổng sản lượng điện thương phẩm dự kiến cho năm N do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán sản lượng điện thương phẩm thực tế của quý trước và tổng sản lượng điện thương phẩm cộng dồn từ đầu năm, ước sản lượng điện thương phẩm các tháng còn lại trong năm N.

Phương pháp xác định tổng chi phí khâu phát điện

Sản lượng điện được xác định theo kế hoạch phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 4 năm N đối với phương án giá cập nhật quý I, tháng 7 năm N đối với phương án giá cập nhật quý II và tháng 10 năm N đối với phương án giá cập nhật quý III hoặc kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm N được cập nhật. (*)

Giá điện và các thông số đầu vào về nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ được xác định theo thông số đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng trong lập kế hoạch phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia hoặc kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm N cập nhật. (**)

Chi phí mua điện từ các nhà máy điện, bao gồm các nhà máy điện trực tiếp và gián tiếp tham gia thị trường điện, nhà máy điện BOT, nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng mới, nhập khẩu điện và các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện được cập nhật hằng quý năm N được xác định căn cứ theo hợp đồng mua bán điện, chi phí mua điện các tháng đầu năm đã thực hiện và dự kiến chi phí mua điện các tháng còn lại trong năm, trong đó:

Chi phí mua điện các tháng đầu năm N:

Được xác định theo hồ sơ thanh toán chi phí mua điện 2 tháng đầu năm, ước chi phí mua điện tháng 3 đối với phương án giá cập nhật quý I; chi phí mua điện 5 tháng đầu năm, ước chi phí mua điện tháng 6 đối với phương án giá cập nhật quý II; chi phí mua điện 8 tháng đầu năm, ước chi phí mua điện tháng 9 đối với phương án giá cập nhật quý III.

Chi phí mua điện dự kiến các tháng còn lại năm N được xác định trên cơ sở:

- Sản lượng điện dự kiến 9 tháng cuối năm đối với phương án giá cập nhật quý I, 6 tháng cuối năm đối với phương án giá cập nhật quý II, 3 tháng cuối năm đối với phương án giá cập nhật quý III theo quy định tại mục (*) nêu trên.

- Sản lượng hợp đồng (Qc) của các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố tại thời điểm tính toán kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm N, cập nhật Qc của các nhà máy điện đến thời điểm tính toán kế hoạch phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 4 năm N đối với phương án giá cập nhật quý I, tháng 7 năm N đối với phương án giá cập nhật quý II và tháng 10 năm N đối với phương án giá cập nhật quý III.

- Giá SMP trung bình tháng: được xác định theo kết quả tính toán mô phỏng thị trường điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trên cơ sở các số liệu dự kiến đầu vào tại thời điểm lập kế hoạch phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 4, tháng 7 và tháng 10 năm N.

- Giá công suất thị trường (giá CAN) trung bình tháng theo kế hoạch vận hành thị trường điện năm N đã được phê duyệt.

- Giá điện và thông số đầu vào của các nhà máy điện trực tiếp và gián tiếp tham gia thị trường điện, nhà máy điện BOT, năng lượng tái tạo: được xác định theo quy định tại mục (**) nêu trên.

Chi phí mua điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ áp dụng biểu giá chi phí tránh được:

Được xác định theo biểu giá chi phí tránh được năm N (trường hợp chưa có giá năm N thì lấy theo năm N-1) và cơ cấu sản lượng điện cao điểm, bình thường và thấp điểm các tháng còn lại của từng miền năm N theo tỷ lệ cơ cấu sản lượng điện theo tháng tương ứng của từng miền thực hiện năm N-1.

Tổng chi phí từ các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và hạch toán phụ thuộc cập nhật hằng quý năm N theo các loại thuế, phí, tiền phải trả biến động theo sản lượng điện. Sản lượng điện cập nhật hằng quý dùng để tính toán các loại thuế, phí, tiền phải trả là sản lượng điện theo quy định tại mục (*) nêu trên.

Phương pháp xác định tổng chi phí các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Tổng chi phí các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện cập nhật hằng quý năm N được xác định theo nguyên tắc chi phí các tháng đầu năm N đã thực hiện và chi phí dự kiến các tháng còn lại trong năm N.

Hồ sơ xây dựng phương án giá bán điện bình quân hằng năm và trong năm

- Hồ sơ phương án giá bán điện bình quân hằng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg.

- Hồ sơ phương án giá bán điện bình quân trong năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg.

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương việc kiểm tra, rà soát và giám sát phương án giá bán điện bình quân do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng, điều chỉnh theo quy định Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg.

Chi tiết Dự thảo, xem tại đây

Tăng tính minh bạch tuyển sinh đầu cấp

Tăng tính minh bạch tuyển sinh đầu cấp

Theo đại diện ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, năm học 2024 - 2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng mạnh. Dự kiến số lượng học sinh vào lớp 1 tăng 7.000; học sinh vào lớp 6 tăng 58.000; học sinh vào lớp 10 tăng 5.000 (so với năm học 2023-2024).
Trình phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên trong tháng 4/2024

Trình phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên trong tháng 4/2024

Bên cạnh thế mạnh kinh tế cửa khẩu, vùng Tây Nguyên có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế tuy nhiên còn thiếu liên kết, chưa đồng bộ. Quy hoạch vùng cần nghiên cứu, đưa ra các định hướng có tính liên kết các ngành, lĩnh vực của vùng, đặc biệt là các ngành có tiềm năng, lợi thế.

Xem tiếp các bài khác

Địa chỉ: Số 3, ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Truyền thông - Quảng cáo: 0913240779

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Lương Thị Như Trang

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng số 3708/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 05/12/2022

Ghi rõ nguồn "Vietone.vn" khi phát hành từ Website này.