TP. Hồ Chí Minh cấp bách triển khai loạt giải pháp tiết kiệm điện

Điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa từ 26 độ C trở lên; mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt sớm 60 phút; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22 giờ;... là những hoạt động UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu triển khai cấp bách nhằm tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng điện từ nay đến 30/6.
Công nhân Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, bó gọn dây thông tin để đảm bảo an toàn điện

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn số 2325/UBND-KT ngày 26/4/2024 gửi các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND Thành phố Thủ Đức; UBND các quận - huyện; các cơ quan báo, đài Thành phố về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa khô và năm 2024 và các năm tiếp theo.

Công văn nêu rõ, do ảnh hưởng của tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước, có thể gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận - huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - TNHH tăng cường triển khai các giải pháp theo Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo đã được UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 6012/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.

Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày

Trong đó, yêu cầu Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - TNHH xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa khô và cả năm 2024; báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh các nội dung vướng mắc, khó khăn để Thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Đồng thời, đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn theo Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công Thương về quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Tổng công ty Điện lực Thành phố - TNHH chỉ đạo các Công ty Điện lực khu vực làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tiết kiệm điện

Đối với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận - huyện, thành phố Thủ Đức; Tổng công ty Điện lực Thành phố - TNHH, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện; góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH, Sở Công Thương báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện, trong đó có việc tắt hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ hàng ngày
TP. Hồ Chí Minh tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện, trong đó có việc tắt hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ hàng ngày

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận - huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực Thành phố - TNHH, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2024.

Các giải pháp cấp bách

Cùng với Công văn số 2325/UBND-KT, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành Phụ lục Các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm ổn định cung ứng điện trên địa bàn Thành phố.

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng

- Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

- Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc.

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.

- Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc.

Đối với các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ

- Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

- Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động.

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.

- Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.

- Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ.

- Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực.

- Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động them nguồn cung cấp điện.

Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.

- Dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22 giờ.

- Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực.

- Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động them nguồn cung cấp điện.

Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông

- Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay, trên cơ sở đảm bảo an toàn giao thông.

- Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít, trên cơ sở đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ.

- Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ.

Đối với các hộ gia đình

- Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng,….

- Sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.

Thời gian thực hiện các giải pháp cấp bách trên là từ ngày 1/5 đến ngày 30/6/2024.

“Cơn sốt” kẹp tóc hoa sứ

“Cơn sốt” kẹp tóc hoa sứ

Mùa hè năm nay, chiếc kẹp tóc hoa sứ là món đồ được nhiều chị em tìm kiếm. Loại phụ kiện đơn giản, nhiều mầu sắc, dễ tìm mua ở cửa hàng hay bất kỳ hệ thống bán hàng trực tuyến nào mang lại cảm giác dịu dàng, thích hợp với những ai mê phong cách nàng thơ cho kỳ nghỉ hè sôi động.
Xem tiếp các bài khác

Địa chỉ: Số 3, ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Truyền thông - Quảng cáo: 0913240779

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Lương Thị Như Trang

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng số 3708/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 05/12/2022

Ghi rõ nguồn "Vietone.vn" khi phát hành từ Website này.