Hà Nội sắp thu hồi 1,27ha đất phi nông nghiệp tại quận Hoàn Kiếm

UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàn Kiếm. Theo đó, trong năm 2024, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dự kiến thu hồi 1,27ha đất phi nông nghiệp...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, trong năm 2024, diện tích các loại đất được phân bổ của quận Hoàn Kiếm là 534,66 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 20,61ha, đất phi nông nghiệp là 514,05ha.

Dự kiến, trong năm nay, Hà Nội sẽ thu hồi 1,27ha đất phi nông nghiệp. Theo Kế hoạch được phê duyệt, danh mục các công trình, dự án năm 2024 của quận Hoàn Kiếm bao gồm 22 dự án với diện tích 2,08 ha.

Quyết định nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm phải tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt. Trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND quận Hoàn Kiếm tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Còn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND và Quyết định số 516/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh.

UBND thành phố phê duyệt tổng diện tích đất nông nghiệp của quận Hoàng Mai được phân bổ hơn 686ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.333ha. Trong khi đó, huyện Đông Anh được phân bổ là hơn 6.720ha, đất phi nông nghiệp hơn 11.702ha, đất chưa sử dụng gần 145,4ha.

Về kế hoạch thu hồi các loại đất trên địa bàn quận Hoàng Mai đối với đất nông nghiệp là 151,3ha, đất phi nông nghiệp hơn 105,7ha. Còn huyện Đông Anh thu hồi hơn 2.517,8ha đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp là 785ha.

Thành phố cũng phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của quận Hoàng Mai đối với đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 153,5ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở hơn 38,8ha. Đối với danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận kèm theo là 142 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 309,5ha.

Tại huyện Đông Anh, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của huyện đối với đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp gần 3.719,3ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 là 37,2ha. Theo kế hoạch được phê duyệt, danh mục các công trình, dự án năm 2024 của huyện kèm theo là 494 dự án với diện tích gần 5.175,7ha.

Xem tiếp các bài khác

Địa chỉ: Số 3, ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Truyền thông - Quảng cáo: 0913240779

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Phạm Thị Hà

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng số 3708/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 05/12/2022

Ghi rõ nguồn "Vietone.vn" khi phát hành từ Website này.