3 tháng đầu năm, miễn, giảm hơn 18.000 tỷ đồng tiền thuế

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.012 tỷ đồng; trong đó giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng.

Thông tin công bố ngày 9/4 của Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước luỹ kế 3 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ, bằng 116,9% so với dự toán Quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó thu nội địa ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán Quý I, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán (trên 30%), còn 10/20 khoản thu đạt dưới 30% dự toán; 14/20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2023, còn 06/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Có 35/63 Cục Thuế tiến độ thực hiện đạt trên 30% dự toán; 10/63 Cục Thuế đạt từ 26% - 30%; còn lại 18/63 Cục Thuế đạt thấp (dưới 26% dự toán); 39/63 Cục Thuế địa phương đạt và vượt dự toán thu quý I Tổng cục Thuế giao; 24/63 Cục Thuế địa phương không hoàn thành dự toán thu quý I.

Bộ Tài chính cho biết, triển khai các chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.012 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 8.200 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng.

3 tháng đầu năm 2024, Cơ quan Thuế đã thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng. Hết tháng 3, gần 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Trong công tác hoàn thuế, quý I/2024, cơ quan thuế đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 31.892 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với công tác thanh tra kiểm tra thuế, trong 3 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế đã thực hiện 6.849 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 10,3% kế hoạch năm 2024, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 64.079 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.019 tỷ đồng, bằng 45,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.065 tỷ đồng, bằng 50,5% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, thu nợ thuế tính đến cuối quý I/2024 ước đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/3/2024 là 186.022 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023, trong đó nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ; tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.

Tổng cục Thuế hiện đang thực hiện xây dựng đối với 03 Nghị định thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, 05 Thông tư thuộc Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2024 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, cụ thể là Nghị định hướng dẫn chi tiết việc thi hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định sửa Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết.

Tổng cục Thuế cũng đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đối với 05 Thông tư của Bộ Tài chính và 02 Thông tư thuộc Chương trình xây dựng Thông tư của Bộ Tài chính chuyển từ năm trước sang.

Tiếp tục triển khai hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác quản lý thuế, lũy kế từ khi triển khai đến hết quý I/2024, số lượng hóa đơn điện tử do Cơ quan Thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,12 tỷ hóa đơn, trong đó 2 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,12 tỷ hóa đơn không mã.

Về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tính đến cuối quý I/2024, có 50.303 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 252,8 triệu hóa đơn.

Đáng chú ý, tình hình triển khai xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đạt những kết quả tích cực.

Sau gần 05 tháng triển khai, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng hành của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, sự chủ động, quyết tâm của các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đến nay cơ bản các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng.

Tính đến hết ngày 31/03/2024, toàn quốc đã có 15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt 99,97% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Kết quả triển khai thuế điện tử trên di động (Etax Mobile) từ khi triển khai đến nay, có 830.974 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng, số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 1.272.715 giao dịch với tổng số tiền thuế đã nộp thành công 3.148 tỷ đồng.

Kết quả vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 85 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp MST qua Cổng thông tin điện tử. Tổng số thuế trong quý I/2024 mà các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử là 2.037 tỷ đồng.

Thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp

Thời gian tới, Cơ quan Thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Tăng cường, thực hiện nghiêm, đẩy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định, đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Bộ ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2024 của cơ quan Tổng cục Thuế; Xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Giải quyết các thủ tục hành chính toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng hạn. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP. Rà soát, chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính để đảm bảo duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Tổ chức quản trị, vận hành tốt hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng quản lý thuế. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, tập trung triển khai ứng dụng tự động cảnh báo xuất khống hóa đơn điện tử theo hệ số K...

Xem tiếp các bài khác

Địa chỉ: Số 3, ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Truyền thông - Quảng cáo: 0913240779

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Lương Thị Như Trang

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng số 3708/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 05/12/2022

Ghi rõ nguồn "Vietone.vn" khi phát hành từ Website này.