Chậm nộp báo cáo tài chính, CKG đứng trước nguy cơ bị đình chỉ giao dịch

Hoạt động kinh doanh có chiều hướng tích cực, CKG vẫn rơi vào diện cảnh báo do chưa chốt được đơn vị kiểm toán…

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group - mã chứng khoán: CKG) chậm nộp báo cáo tài chính chính soát xét bán niên 2023.

Đồng thời, hết hạn nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, CIC Group mới công bố việc tạm thời lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán được cơ quan nhà nước chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán năm 2023 cho đơn vị.

Do đó, CKG bị Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) cắt margin ngày 5/9, đưa vào diện cảnh báo từ ngày 27/9.

Theo quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán, CKG sẽ bị hạn chế giao dịch, tiến tới đình chỉ giao dịch nếu tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 trong thời gian tới.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất tự lập quý 1 và quý 2/2023, Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt mức 623,8 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lại tăng cao trong kỳ, cụ thể chi phí tài chính nửa đầu năm 2023 tăng 31% và chi phí bán hàng tăng 19% so sánh với nửa đầu năm 2022. Do đó, CIC Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 84 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Phía ban lãnh đạo cho hay, chi phí tài chính tăng cao do các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiền vay so với cùng kỳ năm 2022; chi phí bán hàng tăng do ảnh hưởng từ phía thị trường tín dụng, lãi suất tăng nhanh dẫn tới hoạt động bán nhà cũng bị hạn chế.

Bên cạnh đó, doanh thu từ dự án nhà ở xã hội chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 (39%). Trong khi, theo quy định về giá bán nhà ở xã hội, lợi nhuận không vượt quá 10% chi phí đầu tư.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, CIC Group đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 1.324 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 175 tỷ đồng, tăng 1,3% và 3,3% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, CIC Group mới hoàn thành 47% doanh thu và 48% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm.

Xây dựng Kiên Giang
Thị giá cổ phiếu CKG trong 6 tháng gần đây

Trên thị trường cổ phiếu, nhìn chung CKG có chiều hướng đi lên, đỉnh điểm ngày 30/8 đạt giá trị 31.550 đồng/cổ phiếu sau đó giảm dần.

Kết thúc phiên giao dịch 21/9, CKG giảm còn 26.650 đồng/cổ phiếu. Theo đó, CIC group đạt giá trị vốn hoá 2.538 tỷ đồng.

Tin liên quan