Mực nước hồ thủy điện ngày 26/9: Nhiều thủy điện miền Trung thông báo xả tràn, miền Bắc hồ chứa ít nước

Báo cáo ngày 27/9 cho thấy, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ngày 26/9 thấp, trong khi khu vực Trung Bộ, Nam Bộ nhiều, tăng nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn.
Nhiều hồ thủy điện tại miền Trung đã phải xả tràn để điều tiết hồ chứa khi mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến mực nước hồ tăng nhanh
Nhiều hồ thủy điện tại miền Trung đã phải xả tràn để điều tiết hồ chứa khi mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến mực nước hồ tăng nhanh

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ngày 26/9/2023 thấp, dao động nhẹ so với ngày 25/9; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên nhiều, tăng nhanh; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ nhiều, dao động nhẹ so với hôm trước.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ thấp, tăng nhẹ; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp, tăng nhanh; khu vực Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ cao, tăng nhẹ; khu vực Đông Nam Bộ cao, dao động nhẹ so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ mực nước thấp, đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; trong đó hồ Thác Bà đang vận hành theo huy động phát điện để nâng cao mực nước hồ. Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước cao; một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Trị An, Thác Mơ, Hàm Thuận, Ialy, Pleikrông, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Hố Hô; các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn 24h tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ tăng; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ.

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày 25/9: Hồ Lai Châu: 721 m3/s; Hồ Sơn La: 415 m3/s; Hồ Hòa Bình: 858 m3/s; Hồ Thác Bà: 280 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 324 m3/s; Hồ Bản Chát: 87 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 26/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 26/9 so với ngày 25/9 (m) Mực nước hồ ngày 26/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ Lai Châu 292,31 265 +0,31 +27,31 Mực nước dâng bình thường: 295 m Hồ Sơn La 208,47 175 +0,25 +33,47 Mực nước dâng bình thường: 215 m Hồ Hòa Bình 113,66 80 +0,26 +33,66 Mực nước tối thiểu: 112,9 m Hồ Thác Bà 54,36 46 +0,12 +8,36 Mực nước tối thiểu: 55 m Hồ Tuyên Quang 115,2 90 +0,21 +25,2 Mực nước tối thiểu: 109,6 m Hồ Bản Chát 472,61 431 -0,11 +41,61 Mực nước dâng bình thường: 475 m

Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ lưu lượng về hồ nhiều, tăng so với ngày 25/9: Hồ Trung Sơn: 238 m3/s; Hồ Bản Vẽ: 784 m3/s; Hồ Hủa Na: 419 m3/s; Hồ Hố Hô: 251 m3/s (xả tràn 165 m3/s); Hồ Bình Điền: 77 m3/s; Hồ Hương Điền: 211 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 26/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 26/9 so với ngày 25/9 (m) Mực nước hồ ngày 26/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ Trung Sơn 150,72 150 +0,12 +0,72 Mực nước trước lũ: 154 m Hồ Bản Vẽ 196,73 155 +0,39 +41,73 Mực nước trước lũ: 193-197,5 m Hồ Hủa Na 233,26 215 +0,72 +18,26 Mực nước trước lũ: 235 m Hồ Hố Hô 68,22 215 - +0,52 Mực nước trước lũ: 235 m Hồ Bình Điền 60,03 53 +2,07 +7,03 Mực nước trước lũ: 80,6 m Hồ Hương Điền 48,1 46 +0,22 +2,1 Mực nước trước lũ: 56 m

Tại Nghệ An, nhiều thủy điện đã thông báo xả tràn.

Từ 20h00 ngày 26/9, để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện được an toàn, nhà máy Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) dự kiến vận hành điều tiết nước hồ chứa xả qua đập tràn. Tổng lưu lượng xả khoảng 500 m3/s đến 850 m3/s (bao gồm qua đập tràn và phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn cho đến khi lưu lượng nước về hồ tương đương lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong dự kiến xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc từ 22h30 ngày 26/9. Tổng lưu lượng xả từ 11,16m3/s - 150m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy). Thời gian kết thúc xả đến khi hết đợt mưa lũ.

Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển năng lượng Nghệ An dự kiến tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô từ 8h00 ngày 27/9. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 140-350 m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

Trước đó, nhiều Nhà máy Thủy điện Khe Bố, Châu Thắng, Nhạn Hạc, Bản Ang… cũng có thông báo vận hành điều tiết hồ chứa trong ngày 26, 27/9.

Xem thêm: Mưa lớn liên tục, thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) xả tràn 1.380 m3/s trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày 25/9: Hồ Thác Mơ: 497 m3/s (xả tràn 389 m3/s); Hồ Trị An: 1.220 m3/s (xả tràn 640 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 26/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 26/9 so với ngày 25/9 (m) Mực nước hồ ngày 26/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ Thác Mơ 216,14 198 +0,03 +18,14 Mực nước trước lũ: 216 m Hồ Trị An 60,72 50 -0,06 +10,72 Mực nước trước lũ: 60,8 m

Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày 25/9: Hồ A Vương: 58 m3/s; Hồ Đăkđrink: 31 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 64 m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 89 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 250 m3/s; Hồ Sông Hinh: 23 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 26/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 26/9 so với ngày 25/9 (m) Mực nước hồ ngày 26/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ A Vương 349,7 340 +1,68 +9,7 Mực nước trước lũ: 376 m Hồ Đăkđrink 392,69 375 +0,05 +17,69 Mực nước trước lũ: 405 m Hồ Sông Bung 4 206,12 205 +0,4 +1,12 Mực nước trước lũ: 217,5 m Hồ Sông Tranh 2 143,81 140 +0,44 +3,81 Mực nước trước lũ: 172 m Hồ Sông Ba Hạ 102,06 101 -0,86 +1,06 Mực nước trước lũ: 103 m Hồ Sông Hinh 197,58 196 -0,06 +1,58 Mực nước trước lũ: 207 m

Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng về hồ nhiều, tăng nhẹ so với ngày 25/9: Hồ Buôn Kuốp: 349 m3/s (xả tràn 38 m3/s); Hồ Buôn Tua Srah: 198 m3/s (xả tràn 26 m3/s); Hồ Đại Ninh: 48 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 150 m3/s (xả tràn 25 m3/s); Hồ Đồng Nai 3: 183 m3/s; Hồ Ialy: 514 m3/s (xả tràn 110 m3/s); Hồ Pleikrông: 355 m3/s (xả tràn 155 m3/s); Hồ Sê San 4: 719 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 17 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 26/9 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 26/9 so với ngày 25/9 (m) Mực nước hồ ngày 26/9 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m) Hồ Buôn Kuốp 411,74 409 +0,05 +2,74 Mực nước dâng bình thường: 412 m Hồ Buôn Tua Srah 486,38 465 0 +21,38 Mực nước trước lũ: 486,5 m Hồ Đại Ninh 874,56 860 +0,18 +14,56 Mực nước trước lũ: 878,0 m Hồ Hàm Thuận 602,76 575 -0,02 +27,76 Mực nước trước lũ: 602,5 m Hồ Đồng Nai 3 584,96 570 +0,12 +14,96 Mực nước trước lũ: 587,5 m Hồ Ialy 513,2 490 +0,21 +23,2 Mực nước trước lũ: 513,2 m Hồ Pleikrông 569,5 537 +0,01 +32,5 Mực nước trước lũ: 569,5 m Hồ Sê San 4 214,3 210 +0,21 +4,3 Mực nước trước lũ: 214,5 m Hồ Thượng Kon Tum 1.151,15 1.138 +0,10 +13,15 Mực nước trước lũ: 1.157 m

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, ngày 26/9, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 805,6 triệu kWh, giảm 4 triệu kWh so với ngày 25/9. Trong đó, thủy điện đạt 270,5 triệu kWh, giảm 13,4 triệu kWh; nhiệt điện than 365,8 triệu kWh, giảm 5 triệu kWh; tuabin khí (Gas + dầu DO) 56,7 triệu kWh, tăng 7,7 triệu kWh; điện gió 39,2 triệu kWh, tăng 4,9 triệu kWh; điện mặt trời 59 triệu kWh, tăng 5 triệu kWh; nhập khẩu điện 12,9 triệu kWh, giảm 3,2 triệu kWh; nguồn khác 1,5 triệu kWh, tương đương so với ngày 25/9.

Công suất lớn nhất trong ngày 26/9 đạt 38.496,3 MW (lúc 18h00).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/9), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19h/26/9 đến 08h ngày 27/9 phổ biến từ 120-200mm có nơi trên 300mm như: Châu Bình (Nghệ An) 377.4mm,...
Dự báo, từ nay đến ngày 28/9, ở khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Đông Bắc, Việt Bắc, Quảng Bình và Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/9, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Tin liên quan