Long An yêu cầu Công ty Japfa Comfeed Việt Nam ngưng xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Japfa Comfeed Việt Nam phải thực hiệm nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngưng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn quy định ra kênh nội đồng là rạch Ông Hưu…
Long An yêu cầu Công ty Japfa Comfeed Việt Nam ngưng xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Theo kết luận Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Công ty Japfa Comfeed Việt Nam) – Chi nhánh Long An còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, theo Thanh tra Sở này, kết quả phân tích tại phiếu kết quả thử nghiệm số 0698/2023/KS của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (Mã số mẫu: 23072368) đối với 01 mẫu nước sau hệ thống xử lý nước thải (trên đường ống nhựa HDPE đường kính 34mm) của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam trước khi xả vào kênh nội đồng là rạch Ông Hưu (do Đoàn thanh tra tiến hành lấy mẫu vào ngày 11/7/2023) có 02 thông số: Tổng nitơ vượt 1,53 lần, tổng phốt pho (tính theo P) vượt 1,16 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax cột A (K=0,9;Kf= 1,2); lưu lượng nước thải 09 m3/ngày đêm (24 giờ).

Như vậy, Công ty Japfa Comfeed Việt Nam đã thực hiện không đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 72 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 18 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Qua đó, Thanh tra Sở yêu cầu Công ty Japfa Comfeed Việt Nam phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong đó, Công ty Japfa Comfeed Việt Nam phải ngưng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn quy định ra kênh nội đồng là rạch Ông Hưu. Tiến hành rà soát, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo thu gom triệt để nước thải phát sinh, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax cột A (Kq=0,9;Kf=l,2) trước khi xả ra kênh nội đồng là rạch Ông Hưu. Tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào

Đồng thời, công ty cũng phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường nêu trong Giấy phép môi trường số 1725/GPMT-STNMT ngày 20/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết luận thanh tra này là kết quả thực hiện theo quyết định của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Long An ký vào tháng 7/2023. Theo quyết định trên, Sở này sẽ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty tại Công ty Japfa Comfeed Việt Nam, thời kỳ từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm thực hiện thanh tra.

Theo tìm hiểu, Công ty Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An có trụ sở chính tại Ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số Chi nhánh 2500175548-012, do Nguyển Công Phương là người đại diện pháp luật. Chi nhánh này là thành viên của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Ngoài là đại diện pháp luật của chi nhánh Long An, ông Phương còn đang là đại diện pháp luật của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Công ty Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An có diện tích 76.774 m2 với số lượng công nhân viên khoảng 300 người. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản với tổng công suất sản xuất là 636.480 tấn sản phẩm/năm.

Tin liên quan