Novaland trì hoãn thanh toán lô trái phiếu 650 tỷ đồng thêm 2 năm

Trong nửa đầu năm, Novaland chưa thể thanh toán gốc của 9 lô trái phiếu và 12 lô trái phiếu chậm trả lãi. Tổng số tiền cả lãi và gốc mà doanh nghiệp này chậm trả là 5.734 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán: NVL) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung phương án phát hành trái phiếu.

Cụ thể, Novaland cho biết sẽ thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu mã Novaland.Bond.2019 của doanh nghiệp. Đây là lô trái phiếu được phát hành từ năm 2019, thời hạn 4 năm với tổng giá trị 650 tỷ đồng cùng lãi suất 15,75%/năm.

Theo nghị quyết, Novaland thay đổi kỳ hạn trái phiếu từ 4 năm thành 6 năm. Ngoài ra, thay vì trả lãi 3 tháng/lần, Novaland quyết định từ ngày 28/3/2023 đến ngày đáo hạn trái phiếu (đã điều chỉnh) sẽ chỉ thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh) hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu.

Đối với thanh toán gốc trái phiếu cũng áp dụng tương tự, chỉ thanh toán một lần. Trước đó, kỳ trả lãi được áp dụng là trả lãi hàng quý (3 tháng/ lần) từ ngày phát hành tới hết ngày 27/3/2023.

Novaland nhấn mạnh, trong trường hợp có doanh thu bán hàng và/hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì sẽ mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu.

Về tài sản đảm bảo, ban đầu tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Nguyễn. Novaland điều chỉnh thành toàn bộ cổ phần và/hoặc phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Nguyễn.

Ngoài ra, Novaland cũng chấp thuận việc tái cơ cấu khoản vay với Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, Công ty Cổ phần The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện thỏa thuận hoán đổi. Bất động sản Đăng Khánh và The Prince Residence đều là công ty con do Novaland nắm 99% cổ phần, với quy mô vốn điều lệ lần lượt là 3.370 tỷ và 2.291 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Novaland cũng thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động. Theo phương án mua lại trái phiếu, công ty dự kiến mua lại trước hạn 2.252 tỷ đồng trên tổng giá trị 5.543 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232001, và 94 tỷ đồng trên tổng giá trị 231 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232002 đang lưu hành trên thị trường. Tổng giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá là 2.346 tỷ đồng. Giá mua lại được xác định theo thỏa thuận giữa Novaland và các trái chủ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 22/9/2023.

Trước đó không lâu, Novaland cũng công bố dùng bất động sản để thanh toán các khoản gốc, lãi cho hai lô trái phiếu NVLH2123009 và NVLH2123014 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ. Thông tin cụ thể về bất động sản không được doanh nghiệp này công bố.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo sau soát xét ghi nhận Novaland lỗ 1.094 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tức lỗ thêm 483 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, việc này chủ yếu do Novaland trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của kiểm toán. Tuy nhiên, công ty cũng cho biết đã có thỏa thuận thống nhất lịch thu tiền, dự kiến trong năm tài chính 2023 sẽ ghi nhận khoản thu nhập 283,8 tỷ đồng trong số 483,2 tỷ đồng nêu trên.

Trong nửa đầu năm, công ty chưa thể thanh toán gốc của 9 lô trái phiếu và 12 lô trái phiếu chậm trả lãi. Tổng số tiền cả lãi và gốc mà doanh nghiệp này chậm trả là 5.734 tỷ đồng.

trái phiếu
Thị giá cổ phiếu NVL trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NVL hiện đang ghi nhận ở mức 17.400 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của doanh nghiệp bất động sản này trên thị trường đạt khoảng 34.000 tỷ đồng.

Tin liên quan