63 tỉnh, thành sẽ áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất theo điều chỉnh mới

Quyết định nêu rõ, việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an không làm thay đổi mục tiêu, định hướng không gian tầm nhìn, chỉ tiêu sử dụng đất...

Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an không làm thay đổi mục tiêu, định hướng không gian tầm nhìn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg.

Theo Quyết định, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Công an.

Đơn cử, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 trên địa bàn một số tỉnh, thành như:

Đối với thành phố Hà Nội, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 như sau: Đất nông nghiệp: 185.586 ha với đất trồng lúa là 93.177 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 90.902 ha); Đất phi nông nghiệp: 148.716 ha (trong đó đất an ninh là 1.226 ha)

Đối với Thành phố Đà Nẵng, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 như sau: Đất nông nghiệp: 69.014 ha; Đất phi nông nghiệp: 58.545 ha, trong đó, đất an ninh: 294 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia: 7.367 ha (trong đó đất xây dựng cơ sở văn hóa là 150 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 750 ha).

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 như sau: Đất nông nghiệp: 101.427 ha; trong đó Đất trồng lúa: 9.472 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 6.430 ha); Đất rừng phòng hộ: 34.087 ha; Đất phi nông nghiệp: 107.175 ha; Đất an ninh: 577 ha; Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia: 25.756 ha (trong đó đất xây dựng cơ sở văn hóa là 1.043 ha và đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 3.635 ha). Về Đất chưa sử dụng: Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: 94 ha; Đất chưa sử dụng còn lại: 937 ha; Đất đô thị: 59.952 ha

Đối với tỉnh Điện Biên, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 như sau: Đất nông nghiệp 893.853 ha; đất phi nông nghiệp 31.662 ha, trong đó đất an ninh 458 ha.

Đối với tỉnh Lai Châu, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 như sau: Đất nông nghiệp 668.918 ha; đất phi nông nghiệp 44.166 ha, trong đó đất an ninh 124 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 12.478 ha.

Đối với tỉnh Sơn La, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 như sau: Đất nông nghiệp 1.148.854 ha, trong đó đất rừng sản xuất là 280.674 ha; đất phi nông nghiệp 71.787 ha, trong đó đất an ninh 655 ha…

(Chi tiết điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này); các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại thực hiện theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

63 tỉnh, thành sẽ áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất theo điều chỉnh mới

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ và đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Quyết định nêu rõ, việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an không làm thay đổi mục tiêu, định hướng không gian, tầm nhìn, chỉ tiêu sử dụng đất, các dự án đã được xác định trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ các chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch sử dụng đất an ninh 5 năm 2021 - 2025.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ và đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, cập nhật biến động, đánh giá kết quả thực hiện, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tổng hợp báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh linh hoạt chỉ tiêu giữa các địa phương chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả cho các địa phương có cơ hội thu hút đầu tư, khai thác sử dụng tài nguyên đất hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Xem tiếp các bài khác

Địa chỉ: Số 3, ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Truyền thông - Quảng cáo: 0913240779

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Phạm Thị Hà

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng số 3708/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 05/12/2022

Ghi rõ nguồn "Vietone.vn" khi phát hành từ Website này.